Przebieg ceremonii chrztu świętego czyli co z tą białą szatką!!

Przedstawimy dziś ceremonię chrztu świętego krok po kroku. Znajdziesz tu ważne momenty i podpowiedzi co zrobić by lepiej ceremonia wyglądała na zdjęciu. Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się z nurtującymi Cię pytaniami do księdza. To nie wstyd pytać, szczególnie, jeśli pierwszy raz chrzcisz dziecko lub pierwszy raz zostajesz chrzestnym. Możesz być osobą wierzącą i praktykującą a jednocześnie możesz nie wiedzieć jak się zachować. Dlatego warto pytać, aby zamiast się stresować – skupić na pięknej uroczystości.


W tym wpisie odpowiemy na pytania:

 1. Jakie dokumenty są potrzebne do chrztu świętego dziecka?
 2. Jaki jest przebieg chrztu świętego?
 3. Kto trzyma dziecko do chrztu?
 4. Kiedy zgasić świecę?

 

Zatem jeśli zbliża się chrzest Twojego dziecka może pierwszy raz zostałaś chrzestną/chrzestnym i nie wiesz jak zachować się w kościele? Koniecznie przeczytaj ten tekst!

Dokumenty potrzebne do Chrztu Świętego

 • odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli był udzielany w innej parafii)
 • dane chrzestnych (imię, nazwisk, data urodzenia, adres)

W późniejszym czasie:

 • zaświadczenie od rodziców chrzestnych z ich parafii, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi
 • rodzice oraz chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi oraz odbywają katechezę przedchrzcielną

Jak wybrać chrzestną / chrzestnego
dla swojego dziecka?

Wybór rodziców chrzestnych to indywidualna sprawa każdej rodziny, niemniej jednak należy pamiętać, że taka osoba musi spełniać pewne kryteria.

Chrzestnym może zostać osoba, która:

 • ukończyła 16 lat
 • przyjęła sakrament bierzmowania
 • jest osobą wierzącą i praktykującą
 • jest stanu wolnego lub żyje w związku sakramentalnym

Przebieg chrztu świętego krok po kroku

Chrzest Św. może odbyć się podczas mszy (podzielony na części) a także może odbyć się po mszy. Bez względu na to w jakiej formie chrzest się odbędzie, zawsze przed chrztem należy zgłosić się do zakrystii aby wpisać się do księgi.

RADA nr 1:
Usiądźcie w pierwszej ławce (rodzice dziecka, dziecko oraz rodzice chrzestni). Jeśli tego dnia jest wiele chrztów z pewnością zostanie wam wskazane miejsce. Aby mieć ładniejsze zdjęcia, aby było nas po prostu widać…lepiej przyjść wcześniej i zająć pierwszą ławkę. Warto, aby podczas mszy dziecko trzymane było (oczywiście w miarę możliwości), przez różne osoby – dzięki temu będzie więcej różnorodnych ujęć.

RADA nr 2:
Słuchajcie co mówi ksiądz, pytania nie są trudne, ale jeśli się zamyślicie to można coś pomylić ( np. powiedzieć „wyrzekamy się” zamiast „wierzymy”)

Ksiądz zwraca się z zapytaniem do rodziców dziecka

Ksiądz:
– Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice:
– Jan Michał

Ksiądz:
– O co prosicie Kościół Święty dla Jana Michała?

Rodzice:
O Chrzest.

Następnie kapłan rozpoczyna właściwą ceremonię, mówiąc:
Prosząc o Chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania w  wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowania Boga i bliźniego, jak nauczyła nas Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice:
– Jesteśmy świadomi.

Następnie kapłan zwraca się do Rodziców Chrzestnych:

Ksiądz:
A wy, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom w wypełnieniu obowiązku?

Rodzice Chrzestni:
Jesteśmy gotowi.

Kapłan zwraca się do dziecka:
Janie Michale, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

Ksiądz kreśli na czole dziecku znak krzyża a następnie robią taki sam znak rodzice dziecka oraz chrzestni.

RADA nr 3:
Jeśli dziecko śpi, rodzice mogą zostawić dziecko w wózku, warto wtedy opuścić budkę wózka aby dziecko było bardziej widoczne.

Kapłan po odmówieniu odpowiednich modlitw zwraca się do rodziców  dziecka oraz do chrzestnych słowami.
Kapłan:
– Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dziecko otrzymują z miłości Bożej przez sakrament Chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują Chrzest.
Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice dziecka oraz rodzice chrzestni:
– Wyrzekamy się.

A teraz uwaga i pełne skupienie:

Kapłan: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby zło was nie opanowało?
Rodzice: Wyrzekamy się.
Kapłan: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Rodzice: Wyrzekamy się.
Kapłan: Czy wierzycie w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Rodzice: Wierzymy.
Kapłan: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa?
Rodzice: Wierzymy.
Kapłan: Czy wierzycie w Ducha Świętego?
Rodzice: Wierzymy.

Na zakończenie tej części obrzędu, kapłan mówi:
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panie naszym.
Rodzice:
–  Amen.

Szafarz przystępuje następnie do punktu ceremonii, podczas którego nastąpi właściwe ochrzczenie dziecka, poprzez polanie jego głowy wodą święconą z chrzcielnicy.

RADA nr 4:
Nie ma znaczenia kto trzyma dziecko, najczęściej jest to ojciec dziecka, który ma silne ręce by utrzymać dziecko nad chrzcielnicą. Koniecznie trzeba ściągnąć czapeczkę z głowy dziecka czy inne ozdobne elementy np. opaskę, która może się niepotrzebnie zamoczyć. Dziecko będzie miało jeszcze wiele zdjęć w tej opasce a mokrej przecież dziecku na głowę nie włożymy.

Kapłan: Czy chcecie aby Jan Michał otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy?
Rodzice: Chcemy.
Kapłan: Janie Michale, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kapłan wraz z Rodzicami:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Kapłan:
– Janie Michale stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

(Matka chrzestna kładzie białą szatkę na dziecko)

Kapłan:
Przyjmijcie światło Chrystusa.

(To znak dla ojca chrzestnego, który zapala świecę od paschału)

Kapłan:
– Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Jeśli chrzest odbywa się podczas mszy – rodzice wraz z chrzestnymi są zobowiązani do przyjęcia Komunii Świętej. Świeca zapalona jest zazwyczaj do modlitwy Baranku Boży, ale warto o to zapytać księdza przed mszą jeśli sam o tym nie wspomni.

Po mszy można ustawić się pod ołtarzem do pamiątkowego zdjęcia. Warto wcześniej ustalić jakie to będą zdjęcia (czy grupowe czy w mniejszych grupkach) aby goście nie porozchodzili się. Osobiście zachęcam do zrobienia zdjęć w kościele oraz ( na spokojnie gdy dziecko zostanie nakarmione
i przewinięte) na sali.

Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy troszkę kwestię chrztu świętego, pomogliśmy a przede wszystkim uspokoiliśmy Was. Wierzymy, że ten tekst pomoże Wam skupić się na tym co dla Was tego dnia najważniejsze.