ŚLUB KONKORDATOWY – co to jest?

Z pewnością Wasi rodzice brali dwa śluby. Najpierw cywilny (formalny) a następnie kościelny. Zgodnie z prawem, już od lat ’90-tych można (ale nie trzeba) w Polsce połączyć ślub wyznaniowy ze ślubem cywilnym i jest to bardzo wygodna i popularna forma ślubu.

Jak wziąć ślub konkordatowy?

Jeśli chcecie zawrzeć ślub konkordatowy należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego aby otrzymać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

UWAGA! Dokument ten ważny jest 3 miesiące!

Chcesz wiedzieć jakie dokumenty będą Wam potrzebne aby uzyskać taki dokument w Urzędzie Stanu Cywilnego?  >>KLIKNIJ<<

Wymagane dokumenty

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć dokumenty:
– dowody osobiste
– zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
– metryki chrztu i zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania ( UWAGA! dokumenty ważne 6 miesięcy)
– zgody proboszczów ze swoich parafii o możliwości ślubu w innej parafii (zazwyczaj dotyczy to Pana Młodego, ale także sytuacji w której pary mieszkają w innym mieście i tam chodzą do kościoła a ślub chcą wziąć w parafii rodzinnej do której już nie uczęszczają )
– świadectwa szkolne z ocenami z religii
– świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego wraz z zaświadczeniem o odbyciu spotkań w poradni życia w rodzinie

Dalsza część przygotowań jest tożsama ze ślubem kościelnym >>KLIKNIJ<<
W dniu ślubu wpisujecie się do księgi kościelnej ale także podpisujecie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, które ksiądz ma obowiązek dostarczyć do urzędu.