Ślub kościelny – krok po kroku

Ślub kościelny dla katolików to ceremonia pojednania się dwojga ludzi przed obliczem Boga i nie ma ona skutków cywilno-prawnych. Od ponad 20 lat w Polsce można ( ale nie trzeba) zawrzeć w kościele ślub konkordatowy, który daje możliwość zawarcia małżeństwa w kościele ze skutkami cywilno-prawnymi tak, jak w przypadku ślubu cywilnego.

Ślub konkordatowy jest połączeniem ślubu cywilnego i kościelnego, odbywa się w kościele i niesie za sobą skutki cywilno-prawne.

Zamierzasz zawrzeć ślub konkordatowy? >>KLIK<<

Ceremonia zaślubin może dobyć się w dowolnie wybranym przez Was kościele, zazwyczaj odbywa się w Parafii Panny Młodej, ale nie jest to konieczność. Jeśli chcecie wziąć ślub w innej parafii ważne aby uzyskać pozwolenie (na piśmie) od proboszcza ze swojej parafii, na ślub w innym kościele – tzw. licencja.

 

POTRZEBNE DOKUMENTY
ślub kościelny

 

  • dowody osobiste
  • metryki chrztu i zaświadczenie o bierzmowaniu (zaświadczenie otrzymujecie od proboszcza, jeśli chrzest i bierzmowanie były w tej samej parafii w której jesteście nadal – uzyskacie je wraz z „licencją”. Jeśli nie – macie więcej miejsc do odwiedzenia – UWAGA – dokument ten WAŻNY jest 6 miesięcy)
  • zgody proboszczów ze swoich parafii o możliwości ślubu w innej parafii (zazwyczaj dotyczy to Pana Młodego, ale także sytuacji w której pary mieszkają w innym mieście i tam chodzą do kościoła a ślub chcą wziąć w parafii rodzinnej do której już nie uczęszczają )
  • świadectwa szkolne z ocenami z religii (nie zawsze jest to obowiązkowe)
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego wraz z zaświadczeniem o odbyciu spotkań w poradni życia w rodzinie

 

I tu mała dygresja. Raz, czasami dwa razy do roku parafie organizują kursy przedmałżeńskie. Trwają one kilka tygodni, mają formę wieczornych spotkań. Niestety nie każdy może sobie pozwolić na czynny udział w takich spotkaniach (chociażby ze względu na pracę za granicą lub pracę zmianową).
Szczerze polecamy formę weekendową. Bardzo ciepło wspominamy ten czas i naprawdę z całego serca polecamy do naszego kursu CZADOWA PARA

Na spotkaniu z proboszczem spisuje się protokół przedślubny i przez dwie kolejne niedziele ogłaszane są zapowiedzi. Zapowiedzi ogłaszane są w kościele w którym będzie ślub a także w kościołach skąd pochodzą narzeczeni. Po wygłoszeniu zapowiedzi narzeczeni muszą odebrać stosowne zaświadczenie, które przedkładają w parafii w której biorą ślub.
Narzeczeni zobowiązani są do dwóch spowiedzi, przy czym ostatnia musi odbyć się dzień przed ślubem. Każda z tych spowiedzi musi być udokumentowana specjalnym zaświadczeniem.
Świadkowie nie muszą być wierzący, mają oni jedynie poświadczyć, że ślub się odbył. Choć oczywiście z pewnością mile widziane jest jeśli jednak będą to osoby wierzące. Świadkowie mogą być tej samej płci.

Słowa przysięgi:

Ja ( imię) biorę sobie Ciebie ( imię) za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

Podczas wymiany obrączek:

Mężu ( imię ), przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

DODATKOWO:
– ofiara jest dowolna, nie obowiązkowa
– podczas spotkania z Proboszczem warto omówić kwestię fotografowania i filmowania podczas ceremonii. Wymagane jest specjalne upoważnienie, które otrzymuje się po ukończeniu kursu organizowanego przez Kurię. My posiadamy stosowne upoważnienie ( nr 123/11 oraz 082/13), zapytaj swojego fotografa i kamerzystę o takie upoważnienie.
– warto ustalić z proboszczem/kościelnym dekorację kościoła, jeśli tego dnia są inne pary biorące ślub, można podzielić się kosztami dekoracji.
– omówić z organistą / scholą oprawę muzyczną