Loading

30 marca 2018

ślub cywilny – wymagania, dokumenty, świadkowie


Organizujesz ślub cywilny? Sprawdź jakie formalności związane są z organizacją ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dowiesz się kiedy wybrać się do urzędu, jakich potrzebujesz dokumentów oraz ile kosztuje sama ceremonia.

Ślub cywilny to zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego(USC) w wybranym przez Was mieście (zazwyczaj w miejscu zamieszkania ale nie jest to konieczne), które niesie za sobą skutki cywilno-prawne. Jeśli zależy Ci na konkretnej dacie ślubu, w niektórych urzędach możesz datę zarezerwować przez Internet. Masz 7 dni aby osobiście potwierdzić tę datę w urzędzie. Aby zorganizować ślub cywilny narzeczeni muszą osobiście udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w którym zamierzają wziąć ślubminimum miesiąc a maksimum sześć miesięcy przed planowanym dniem ślubu.
Ślubu udziela Urzędnik Państwowy przy udziale świadków i zebranych gości.

ślub cywilny w plenerze
Formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.


Jakie formalności w USC ?– ustalacie termin i godzinę ślubu
– składacie oświadczenie o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (spokrewnienie, powinowactwo, niepełnoletność, pozostawanie w innym związku,  ubezwłasnowolnienie)
– jeśli zdecydujecie się na ślub poza USC — złóżcie stosowny wniosek o ślub poza urzędem.
deklarujecie nazwisko jakie przyjmiecie po ślubie (pozostanie przy swoim nazwisku, przyjęcie nazwiska współmałżonka, nazwisko dwuczłonowe). Przedyskutujcie tę kwestię na spokojnie w domu aby w urzędzie tylko podać wybraną przez was opcję. Mąż może przyjąć nazwisko małżonki. Jeśli któraś ze stron ma już nazwisko dwuczłonowe – nie może dołączyć trzeciego członu nazwiska.
– deklarujecie nazwisko dzieci powstałych z tego małżeństwa (uwaga! dzieci mogą mieć nazwisko dwuczłonowe)
ślub cywilny w plenerze

Jakie wymagane są dokumenty podczas ślubu cywilnego ?

Wymagane dokumenty:
– dowód osobisty
– odpis skrócony aktu urodzenia
– dowód uiszczenia opłaty skarbowejJakie wymagane są dokumenty podczas ślubu cywilnego od wdowy/wdowca?Ponad wymienionymi wyżej dokumentami jeśli jesteś:
– wdową / wdowcem:  odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
– rozwodnikiem: odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzieJakie wymagane są dokumenty podczas ślubu cywilnego od obcokrajowca ?– Obcokrajowiec musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi
– odpis aktu urodzenia


a jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:
– odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) 
lub
– odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa,
– wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
– jeśli chociaż jedno z was nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku — musicie zapewnić tłumacza lub biegłego.
(źródło  https://obywatel.gov.pl/malzenstwo/slub-cywilny-jak-wziac-slub-w-urzedzie-lub-poza-urzedem)ślub cywilny w plenerze

PAMIĘTAJ !!

Jeśli macie wątpliwości lub wasza sytuacja jest skomplikowana zadzwońcie najpierw do urzędu!
Zawsze warto zapytać u źródła!

Jakie są opłaty związane ze ślubem cywilnym ?Opłaty wymagane do ślubu cywilnego: (ceny opłat mogą nieznacznie różnić się w rożnych miejscowościach)

– opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
– opłata za każdy przedstawiony odpis skrócony (np. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, odpis aktu zgonu współmałżonka) – 22 zł
– opłata za zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli Polski poza granicami kraju – 38 zł
– opłata za decyzję przyspieszenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł
– jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (na przykład: w szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (na przykład: w więzieniu) — nie jest pobierana opłata dodatkowa.
– opłata za ślub cywilny w plenerze 1000zł

Jak wygląda ślubu cywilny?

Ślub cywilny trwa ok. 15 minut i jest ściśle określony, ma charakter czysto formalny.
Przebieg ceremonii:
– przedmowa urzędnika o roli małżeństwa
– urzędnik pyta narzeczonych, czy zamierzają zawrzeć związek małżeński i czy chcą by ich związek był zgodny, szczęśliwy i trwały.
– składanie przysięgi (słowa przysięgi małżeńskiej na ślubie cywilnym różnią się od przysięgi kościelnej).


Jak wygląda przysięga małżeńska podczas ślubu cywilnego ?

– Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z ( imię i nazwisko Pana młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.
  – nałożenie obrączek ( nic się nie mówi podczas wymiany obrączek)
– podpisanie dokumentów przez parę młoda oraz świadków

UWAGA: W przypadku ślubu obcokrajowców oraz osób niesłyszących potrzebny jest tłumacz przysięgły.


ślub cywilny w plenerzeŚwiadkowie na ślubie cywilnymŚwiadkowie ślubu cywilnego muszą być pełnoletni, mieć przy sobie ważne dowody osobiste i mówić po polsku (jeżeli nie mówią, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego). Świadkowie mogą być tej samej płci.

ŚLUB CYWILNY W PLENERZE

– jakie musicie spełnić warunki?
– uroczysta forma, powaga i dostojność chwili
– bezpieczeństwo osób zebranych


Podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego opowiedzcie o swoim pomyśle, miejscu. Urzędnik ma prawo odmówić udzielenia takiego ślubu jeśli uzna, że wyżej wymienione warunki nie będą spełnione. Dodatkowy koszt za ślub w plenerze to 1000 zł. Wybierając miejsce na ślub w plenerze pamiętajcie o zasadzie rejonizacji.

źródło: obywatel.gov.pl

TOP